Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Ungar & medier 2015

Publiceringsdatum:

I "Ungar & medier 2015" redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år. Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka omnämns med siffror i löpande text: 9–12 (år), 13–16 (år) samt 17–18 (år).

Underlaget för denna rapport består av två olika enkäter som sändes ut till 1 999 barn 9–12 år och 1 999 barn 13–18 år.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2015

Gör en ny sökning efter publikationer