Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Sök i Filmregistret

I vårt filmregister finns cirka 46 000 filmer som granskats från 1956 och framåt.

Samverkan för medie- och informationskunnighet, MIK

Statens medieråd har inlett arbetet med att, på regeringens uppdrag, kraftsamla kring medie- och informationskunnighet, MIK.

Nohate - mot näthat

Logga för Statens medieråds arbete med No hate.

Du som är pedagog eller förälder – här hittar du bra material om näthat och kränkningar på nätet . Metodmaterial för läraren, filmer om unga som varit med om näthat och mycket annat.