Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Teknisk rapport

Publiceringsdatum:

En beskrivning av genomförande och metoder.

Enkätenheten vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under perioden augusti – oktober 2018 en enkätundersökning på uppdrag av Statens medieråd.

Denna undersökning har genomförts i enlighet med ISO 20252:2012 Marknads-, opinions- och samhällsundersökningar vilket innebär att grundläggande kvalitetskrav uppfyllts.

Syftet med undersökningen var att kartlägga medievanor hos barn i åldern 0 till 18 år, samt attityder om medier hos barn och föräldrar.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2019

Gör en ny sökning efter publikationer