Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande Så stärker vi den personliga integriteten 

Publiceringsdatum:

Statens medieråds yttrande avseende ”Så stärker vi den personliga integriteten” (Ju2017/05090), (Dnr 1.4-173/2017).

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2017

Gör en ny sökning efter publikationer