Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande: Promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ju2016/01065/L6)

Publiceringsdatum:

Yttrande från Statens medieråd på promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ju2016/01065/L6).


Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Gör en ny sökning efter publikationer