Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Yttrande angående regeringsuppdrag om konsumentskyddet vid lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel

Publiceringsdatum:

Statens medieråds svar på de frågor som ställts till myndigheten inom ramen för Konsumentverkets uppdrag att kartlägga konsumentskyddet vid lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel. (dnr 2019/762)

Författare:Statens medieråd

Gör en ny sökning efter publikationer