Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79). Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Publiceringsdatum:Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2013

Gör en ny sökning efter publikationer