Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Public service-kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59). Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Publiceringsdatum:

Yttrande om betänkande från Kulturdepartementet.


Gör en ny sökning efter publikationer