Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58) (dnr Ku2013/1755/KO). Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Publiceringsdatum:Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2013

Gör en ny sökning efter publikationer