Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Förslag till förstudierapport Uppdrag att utforma och sprida information till barn och unga om socialtjänsten och dess verksamhet(dnr 32326/2013). Departement/myndighet: Socialstyrelsen

Publiceringsdatum: 2016-01-08Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2013

Gör en ny sökning efter publikationer