Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Mellan auktoritet och autonomi

Publiceringsdatum:

Rapporten Mellan auktoritet och autonomi handlar om barns medieanvändning, de strategier som föräldrar tillämpar för att kontrollera sitt barns medieanvändning och de familjekonflikter som barns mediebruk kan ge upphov till. Studien undersöker dels vilka konflikter som uppstår kring barns medieanvändning, och dels hur barn och föräldrar uppfattar och hanterar konfliktsituationer.

Studien baseras på en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod, i vilken statistisk analys av enkätdata med 1597 barn 9–18 år och 1679 föräldrar till barn 9–18 år, kompletteras med analyser av kvalitativa intervjuer med 30 barn och föräldrar.

Rapporten bidrar med ny kunskap om barns medieanvändning och barn-föräldrarelationer i vardagslivet.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Gör en ny sökning efter publikationer