Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Förstasida folder Medierelaterade konflikter i familjelivet.

Medierelaterade konflikter i familjelivet

Publiceringsdatum:

Medierelaterade konflikter i familjelivet är en folder med fakta om familjekonflikter kring medieanvändning.

Foldern är en sammanfattning av Statens medieråds rapport Mellan auktoritet och autonomi, som gavs ut i februari 2016.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2016

Gör en ny sökning efter publikationer