Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Kartläggning av insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighet

Publiceringsdatum:

Regeringen gav den 29 juni 2017 i uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv, och Statens medieråd, att i nära samverkan kartlägga insatser som syftar till stärkt medie- och informationskunnighet.

Kartläggningen ger en samlad överblick över större aktiviteter kring MIK och digital kompetens som pågår eller är planerade på kort och lång sikt - på nationell, regional och lokal nivå - för olika målgrupper, och som genomförs av myndigheter och andra institutioner respektive aktörer på medieområdet och inom det civila samhället.

Författare:Statens medieråd, Myndigheten för press, radio och tv

Utgivningsår:2017

Gör en ny sökning efter publikationer