Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Utveckla MIK-arbetet på skolan

Publiceringsdatum: 2016-12-19

Vi ger dig tips på hur man kan lägga upp ett långsiktigt arbete kring medie- och informationskunnighet som utvecklar och levandegör frågorna i den dagliga verksamheten. Samt hur man kan involvera lärare, bibliotekarier och rektorer.

Författare: Statens medieråd

Utgivningsår: 2014

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2014

Årskurs:Förskola, Åk 1-3, Åk 4-6, Åk 7-9, Gymnasium

Gör en ny sökning efter publikationer