Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Nosa på nätet: presentation

Publiceringsdatum: 2016-01-04

Detta är en PPT-presentation för lärare om barns och ungas medievanor. Det ingår i paketet "Nosa på nätet" som riktar sig till förskoleklass och lågstadium.

PPT-presentationen beskriver kort hur barn använder medier i olika åldrar och vad det är bra att känna till för att kunna hjälpa barn bli mediekunniga. (Materialet fungerar bäst att ladda ned med Internet Explorer.)

Medieanvändningen börjar allt tidigare och många barn i Sverige har flera års dator- och internetvana med sig redan vid skolstarten. Utbildningspaketet "Nosa på nätet" ger en introduktion för de yngsta barnen i källkritiskt tänkande, hur man tolkar budskap och blir en medveten medieanvändare.

"Nosa på nätet" består bland annat av en sagobok och en lärarhandledning och ger tips på övningar och lekar som uppmuntrar till dialog om medier och medieinnehåll mellan barn och vuxna. Syftet är att ge barnen de första grunderna till ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till medier i allmänhet och internet i synnerhet.

Exempel på aktörer som framgångsrikt har arbetat med materialet är Pedagog Malmölänk till annan webbplats.

Författare:Statens medierråd och Skolverket

Utgivningsår:2011

Årskurs:Förskola, Åk 1-3

Gör en ny sökning efter publikationer