Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Lärarhandledning: bilder, sociala medier och genusskillnader - för högstadiet

Publiceringsdatum:

Detta är en lärarhandledning som baseras på rapporten "Duckface/Stoneface" och tar bland annat upp frågan om hur ungas syn på sig själva och andra påverkas av bildkommunikationen i sociala medier.

Lärarhandledningen innehåller tre teman:

  • Killar, tjejer och medier – same, same but different? Om könsroller och medieanvändning (ämnesövergripande i samhällskunskap och svenska)
  • Bilder – från selfies till reklam. Om könsskillnader i bildbruk på nätet (ämnesövergripande i samhällskunskap och bild)
  • Sociala medier – var är killarna? Spel – var är tjejerna? Om att umgås på nätet – var för sig (ämnesövergripande i samhällskunskap, svenska och bild)

Längst bak i handledningen finns kopieringsunderlag till de olika övningarna.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2014

Årskurs:Åk 7-9

Gör en ny sökning efter publikationer