Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Lägesrapport samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet

Publiceringsdatum:

Statens medieråd arbetade under hösten 2018 och våren 2019 med att, på regeringens uppdrag, kraftsamla kring medie- och informationskunnighet, MIK.

Ett led i arbetet var att samla de statliga aktörer som arbetar med MIK-frågor för att stärka samarbetet med sikte på att Sveriges medborgare ska kunna navigera i en alltmer komplex och digitaliserad värld. Den 30 maj 2019 lämnades lägesrapporten in till Regeringskansliet.

Författare:Statens medieråd

Utgivningsår:2019

Gör en ny sökning efter publikationer