Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

Publiceringsdatum:

En vägledning för aktörer aktörer inom spel, sociala medier och andra plattformar. Vägledningen är framtagen av Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen.

Vägledningens syfte är att ge generellt stöd främst utifrån ett integritetsperspektiv (där dataskyddsförordningen, GDPR, är en central lagstiftning) och ett barnrättsperspektiv (utifrån barnkonventionen som är lag sedan januari i år). Vägledningen innehåller också råd baserade på lagstiftarens intentioner när det gäller att skydda barn från skadlig mediepåverkan.

Gör en ny sökning efter publikationer