Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Våld och pornografi i media - svenska folkets åsikter

Publiceringsdatum:

Oron för sex och pornografi i media är i dag större än för våld och gäller främst att barn och unga får en förvriden verklighetsuppfattning.

Det framgår av de frågor som ställts till 3000 personer mellan 15 och 85 år. Liknande frågor ställdes år 2000 och en jämförelse visar att det skett en förändring i framför allt ungas attityder till medievåld.

Författare:Ulla Carlsson

Utgivningsår:2005

Gör en ny sökning efter publikationer