Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Mer tecknat...? Animerade TV-program - marknad, utbud, barn, föräldrar

Publiceringsdatum:

Tv är fortfarande det medium som yngre barn ägnar mest tid åt. Till det populära i tv-utbudet hör tecknade och animerade program. I dag är detta utbud omfattande, enbart i de fem största tv-kanalerna visas cirka 35 timmar animerade program under en vecka.

Skriften Mer tecknat...? från 2004 innehåller en beskrivning av marknad och inköpsrutiner för dessa samt en detaljerad analys av en veckas programutbud. Här intervjuas också barn och föräldrar om hur de upplever "tecknat". Som en genomgående fördjupning av den aktuella situationen presenterar författaren tidigare forskning på området.

Författare:Cecilia von Feilitzen

Utgivningsår:2004

Gör en ny sökning efter publikationer