Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
Artikeln är arkiverad och informationen kan därför delvis vara inaktuell.

Gränslöst. Om tv, våld och ansvar

Publiceringsdatum:

En uppföljande kvantitativ studie från 1999 om omfattningen av våldsskildringar i både fiktions- och nyhetsprogram i de sex största tv-kanalerna.

Skriften inkluderar även en idédebatt om televisionens nya roll och ansvar inför framtiden.

Författare:Johan Cronström

Utgivningsår:1999

Gör en ny sökning efter publikationer