Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Stöd för bvc-samtal om medier sprids nationellt

Senast uppdaterad: 2016-08-19

Illustrationerna kring familjers medieanvändning, som presenterades av Statens medieråd i början av året, sprids nu till landets samtliga barnavårdscentraler. De ska användas i samtal med småbarnsföräldrar.

Illustration av familj med varsinna mobiler

Bilderna föreställer småbarn, föräldrar och familjer i vanliga mediesituationer. Illustrationerna är en del av ett pedagogiskt material, som ska underlätta och inspirera till samtal i barnavårdscentralers kontakter med föräldrar.

Materialet har tagits fram i samarbete mellan Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län och Statens medieråd och har under våren testats på barnavårdscentraler i stockholmsområdet.

Malin Bergström, med. dr. och barnpsykolog, har drivit projektet från Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. Hon säger:

– Det är en viktig uppgift för föräldrar i dag att redan tidigt vara med och dela, vägleda och ibland begränsa medieanvändningen hos sina barn. Det här materialet fungerar utmärkt som en öppning för diskussion och reflektion, både enskilt och i grupp. Det är uppenbart att föräldrar verkligen vill prata om hur medier används av dem själva och deras små barn.

Helena Dal är ansvarig för projektet från Statens medieråd.

– Vi börjar komma ifrån diskussionen om ”skärmtid” och i stället tala om hur digitaliseringen påverkar hur vi förhåller oss till varandra. Det är glädjande att kunna främja denna diskussion även kring de barn som ännu inte börjat skolan. Vanor grundläggs tidigt, och föräldrarna är barnets viktigaste resurs, säger hon.

Ladda ner bildkorten Familjeliv, små barn och medierlänk till annan webbplats (pdf)

Ladda ner bildkorten/illustrationerna i jpg-formatlänk till annan webbplats

Illustrationerna får användas i samband med publicering om Familjeliv, små barn och medier med angivande av: Illustration: Lotta Sjöberg, Statens medieråd

Ladda ner stöd för samtal för Familjeliv, små barn och medierlänk till annan webbplats (pdf)

 

”Har aldrig hört så bra och positiv respons kring detta ämne. De [föräldrarna, vår anm.] tyckte att det var mycket intressant och aktuellt och att de kunde prata om detta hur länge som helst. Så det uppskattades enormt.”

Kommentar från Ulrika Juhlin, distriktssköterska, BVC Traneberg

”Sammanfattningsvis; bra och tydligt material. Jag kommer att använda bilderna på alla mina föräldragrupper framöver.”

Sandra Frey, barnsjuksköterska, Solna BVC

Fakta

  • 15 procent av tvååringarna använder internet dagligen.
  • De flesta treåringar har varit på nätet.
  • 42 procent av femåringarna använder internet minst några gånger i veckan.

Källa: Småungar & medier 2015länk till annan webbplats