Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Statens medieråd överklagar förvaltningsrättens dom

Senast uppdaterad: 2016-04-14

Den dom som Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat avseende filmen "Flickan, mamman och demonerna" överklagar Statens medieråd den 13 april 2016, genom att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten i Stockholm.

Bild

Förvaltningsrätten förklarade i sin dom att filmen ska godkännas för offentlig visning med en åldersgräns från 11 år. Statens medieråds ursprungliga beslut var 15 år och myndigheten yrkar att åldersgränsen 15 år ska kvarstå.

Till dess ärendet slutgiltigt avgjorts gäller åldersgränsen 15 år, om inte domstolen beslutar att annat ska gälla.