Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Pressmeddelande: Statens medieråd ger råd om problematiskt datorspelande

Senast uppdaterad: 2016-01-07

Nu kommer Statens medieråd med råd till föräldrar om problematiskt datorspelande. Råden handlar om kunskap, dialog och att komma överens om avtal kring spelandet.

Råden har tagits fram i samarbete med den norska motsvarigheten till Statens medieråd, Medietilsynet.

– Vi har uppfattat att många föräldrar har ett stort behov av hjälp kring barn med ett problematiskt spelbeteende. Som myndighet kan vi bidra med kunskap och generella råd, baserade på forskning inom området, säger Ewa Thorslund, direktör vid Statens medieråd.

Omslag Problematiskt datorspelande

Råden handlar i korthet om att skaffa sig kunskap om datorspelande, att prata om spel och spelande med sitt barn utan att fördöma, och att i samarbete med barnet upprätta ett avtal kring spelandet.

– Det är viktigt att skilja på storspelande och problematiskt spelande. En person kan spela mycket utan att det behöver ha negativ inverkan på skolan eller livet i övrigt. Bakom ett problematiskt spelbeteende kan det ligga andra faktorer, som psykiska problem eller mobbning. Det viktiga är då att följa upp dessa, säger Ewa Thorslund.

Råden, tillsammans med en ”kortkurs” om datorspel, presenteras i den digitala broschyren Problematiskt datorspelande bland barn och unga – en vägledning för föräldrar och andra vuxna nära barn, som nu släpps.

> Ladda ner Problematiskt datorspelande bland barn och unga i Publikationer

Fakta om dator- och tv-spelande

  • 61 % av 9–12-åringar spelar dator- eller tv-spel flera gånger i veckan eller varje dag. För 13–16-åringar är motsvarande siffra 48 % och för 17–18-åringar 35 %.
  • Pojkar spelar spel i högre grad än flickor. Störst är skillnaden i åldern 13–16 år, där 47 % av pojkarna spelar varje dag, jämfört med 6 % av flickorna.
  • 25 % av 13–16-åringarna spelar dator- och tv-spel mer än tre timmar en vanlig dag, enligt undersökningen. Motsvarande siffra för 9–12-åringar är 12 % och för 17–18-åringar 16 %.
  • Pojkar spelar mer än flickor. Störst är skillnaden i åldern 13–16 år, då varannan pojke spelar mer än tre timmar per dag. Andelen flickor som spelar så mycket ligger mellan 5 % och 10 % oavsett ålder.
  • Mellan 35 och 40 % av föräldrar till barn mellan 9 och 18 år oroar sig för att deras barn ska ägna så mycket tid åt internet/spel att barnet blir socialt isolerat. Mellan 11 och 17 % av föräldrarna till barn mellan 9 och 18 år anger att deras barn har ägnat så mycket tid åt internet/spel att barnet blivit socialt isolerat.

Källa: Statens medieråds forskningsrapporter Ungar & medier 2015 och Föräldrar & medier 2015.

> Ladda ner Ungar & medier 2015 i Publikationer.

> Ladda ner Föräldrar & medier 2015 i Publikationer

Mer information: Anna Fagerström, presskontakt, 0707-95 26 26