Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


“MIK för mig” på engelska lanserad på internationell konferens

Senast uppdaterad: 2016-12-20

Statens medieråds digitala utbildningspaket ”MIK för mig” vann en tävling inom det europeiska nätverket Insafe om bästa utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet för barn och unga. Förstapriset – att få hjälp med översättning till engelska – har gjort delar av ”MIK för mig” tillgängligt för lärare och elever i 31 europeiska länder.

Bild


Lanseringen av ”MIL for me”, som materialet heter på engelska, skedde i förra veckan på ett evenemang kring e-säkerhet och digital kompetens arrangerat av den internationella lärarresursen eTwinning.

– Det mottogs väl, säger Martina Högberg, projektledare för översättningen på Statens medieråd. Lärarna som har fått använda verktyget säger att det är en ögonöppnare.

Den svenska versionen av ”MIK för mig” består av moduler för lärare, elever samt folkbibliotek. Dessutom finns en lärarhandledning med övningar för klassrummet. I den engelska versionen – ”MIL for me” – är kapitlet ”Våra relationer” översatt och det är identiskt med den svenska, med undantaget att folkbiblioteksdelen inte översattes då ”MIL for me” enbart riktar sig till skolvärlden.

– Vi är glada att ”MIL for me” vann Insafes tävling förra året, säger Hans Martens, Digital Citizenship Programme Manager för Europeiska skoldatanätet (EUN) och samordnare inom Insafenätverket. Verktyget fokuserar inte bara på att lära ut medie- och informationskunnighet, utan engagerar effektivt även lärare och pedagoger att lära sig mer om nyckelfrågor i dagens digitala landskap.

eTwinning är en portal och resurs som drygt 376 000 lärare över hela Europa har anslutit sig till. Via den anordnas evenemang för lärare på olika teman; evenemangen är som intensivkurser och ges online. 1–12 april anordnades ett evenemang om e-säkerhet och digital kompetens som 130 lärare deltog i. Under detta erbjöds lärare att ta in ”MIL for me” i sin läroplan.

– Feedbacken har varit väldigt positiv, säger Sabrina Vorbau, eSafety Project Administrator på Europeiska skoldatanätet (EUN). Lärare är väldigt tacksamma att höra om ”MIL for me” – en majoritet av dem tycker att det är mycket svårt att lära ut en säker och ansvarsfull användning av teknik. De beskriver “MIL for me” som väldigt användbar och en ögonöppnande resurs som verkligen kommer att bidra till att deras elever kommer att må bra när de interagerar online.

– Vi är oerhört glada att materialet mottagits väl på eTwinning och att vi nu hoppas att fler lärare globalt ska använda materialet i sin undervisning, säger Ewa Thorslund, direktör vid Statens medieråd.

Här hittar du "MIL for me" på engelska:


Här hittar du ”MIK för mig” på svenska:

> "MIK för mig" - digital utbildning

 

Mer information:

> Läs mer om eTwinninglänk till annan webbplats

> Läs mer om eTwinnings lärevenemanglänk till annan webbplats

> Här hittar du fler verktyg från Statens medieråd på engelskalänk till annan webbplats

 
Fakta om ”MIK för mig” och Insafe:

”MIK för mig” är ett digitalt utbildningspaket om medveten medieanvändning. Det togs fram 2014 av Statens medieråd och 2015 vann det en tävling om bästa verktyg i nätverket Insafe som myndigheten samverkar i.

Insafe består av organisationer i 31 länder i Europa som samarbetar kring en säkrare användning av internet bland barn och unga. Samarbetet fokuserar på att sprida kunskap samt öka medvetenheten hos både barn och vuxna om möjligheter och risker kring internetanvändning.


 

I samarbete med

insafe-logga
Eu-logga
bris-logga

Statens medieråd representerar Sverige i EU-nätverket Insafelänk till annan webbplats och driver ett Safer Internet Centre med finansiellt stöd från EU:s Connecting Europe Facilitylänk till annan webbplats och dess program Safer Internet. Projektet syftar till en säkrare användning av internet bland barn och unga och drivs i samarbete med BRIS – Barnens rätt i samhället.länk till annan webbplats