Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Funderar du på hur du skulle kunna lägga upp ett MIK-projekt på skolan?

Senast uppdaterad: 2016-05-13

För att underlätta har vi tagit fram två färdiga projektupplägg som skolbibliotekarie och lärare kan driva tillsammans. Projekten är ämnesövergripande och svarar mot centrala mål, kunskapskrav och förmågor som eleverna, enligt Lgr11, ska träna på. Uppläggen finns för olika årskurser och låter eleverna träna på källkritiskt tänkande utifrån begreppet medie‐ och informationskunnighet inom ramen för undervisning i samhällskunskap, svenska, geografi, hem- och konsumentkunskap och även bild.

Bild

Bild: Gabriel-Santiago-Stocksnap: https://stocksnap.io/photo/WHTEJ8X4SX

I projektet ”Att övertyga” diskuteras medias makt och position i en demokrati respektive diktatur. Eleverna får följa en debatt genom en nyhetsartikel, en debattartikel och en ledare från samma tidning och reflektera över hur tidningars politiska färg lyser igenom i de olika artikeltyperna.

I projektet ”Från jord till bord” handlar det om livsmedelsproduktion och hela kedjan från odling fram till färdig maträtt. Elevernas uppgift blir att följa ett livsmedel eller livsmedelsprodukt från ur ett miljömässigt och etiskt hållbarhetsperspektiv. De ska resonera kring vilka alternativa metoder och transportmöjligheter det finns och vilka möjligheter de själva har att genom till exempel köp och opinionsbildande påverka produktionen. Projektidéerna kommer från Sofia Malmberg och har bearbetats av Statens medieråd.

Läs och ladda ner MIK-projekten i publikationer:

> "Att övertyga" för årskurs 4-6

> "Att övertyga" för årskurs 7-9

> "Att övertyga" för gymnasiet

"Att övertyga" – särskild valårsvariant:

> "Att övertyga" – särskild valårsvariant för årskurs 7-9

> "Att övertyga" – särskild valårsvariant för gymnasiet

"Från jord till bord"

> ”Från jord till bord” för årskurs 4-6

> ”Från jord till bord” för årskurs 7-9

 

I samarbete med

insafe-logga
Eu-logga
bris-logga

Statens medieråd representerar Sverige i EU-nätverket Insafelänk till annan webbplats och driver ett Safer Internet Centre med finansiellt stöd från EU:s Connecting Europe Facilitylänk till annan webbplats och dess program Safer Internet. Projektet syftar till en säkrare användning av internet bland barn och unga och drivs i samarbete med BRIS – Barnens rätt i samhället.länk till annan webbplats