Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Vinnare av Guldäpplet 2018:
Innovativa lärare skapar engagerande och motiverande undervisning i samspel med omvärlden

Senast uppdaterad:

Tre lärare och en rektor belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering. Maria Glawe, speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att skapa en engagerande och motiverande undervisning i samspel med omvärlden, viket bidrar till elevernas fördjupade kunskaper.

Bild

Pristagarna Guldäpplet 2018. Från vänster: Anna Bergström, Maria Glawe, Amelie Wahlström, Daniel Nilsson. Foto Bo Helmersson.

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, mottog samtidigt juryns särskilda pris för att hon, som rektor, visat prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.

 

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå och Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar, delade på andraplatsen.

 

Totalt var det drygt hundra engagerade och kompetenta lärare från hela landet som nominerades till lärarpriset Guldäpplet 2018.

– Guldäpplet lyfter fram lärare som med förankring i sina ämnen, systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Guldäpplets nominerade och pristagare är en viktig del i skolans digitala kunskapsbygge, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

 

Årets tre pristagare, samtliga speciallärare, visar i sitt arbete hur skolans digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar möjligheter att lyckas.

– Lärarnas betydelse ökar när skolan digitaliseras. Vi lärare är vana att hela tiden utveckla vårt sätt att undervisa. Särskilt speciallärarna är viktiga för att säkra den likvärdiga skolan där alla elever kan nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. Med digitala verktyg i undervisningen så kan elevers lärande och kunskaper utvecklas, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

– Det är ingen slump att lärare som ofta ställs inför utmaningar väljer digitala arbetssätt och verktyg. Ett specialpedagogiskt perspektiv ser möjligheter och utvecklar ett tillgängligt och likvärdigt lärande, säger Stefan Bonn, rådgivare och representant för Specialpedagogiska skolmyndigheten i Guldäpplets jury.

– Med inspirerande och kreativa lärare som uppmuntrar elever och stöttar kollegor i användningen av digitaliseringens möjligheter kan skolan vara en aktiv del av den digitala utvecklingen, inte bara följa den. Där lärare får vara experter på hur digitala verktyg ska användas i deras undervisning får professionen kontroll över utvecklingen och vi undviker att utomstående krafter definierar skolans behov. Därför är det viktigt att lyfta fram de lärare som driver utvecklingen av undervisningen och inspirerar genom att tänka nytt. Utan dem halkar skolan efter, med dem går skolan i bräschen!, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Årets pristagare

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, för att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständigt utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper.

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå, för att hon med hjälp av digitala verktyg omsätter läroplanens intentioner i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar, för att nå optimal inlärning och personlig utveckling.

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar, för att han på ett innovativt sätt använder alla vägar inklusive den digitala tekniken för att inom matematiken bygga upp plattformar för att kontinuerligt stötta alla elever i deras kunskapsutveckling.


> länk till annan webbplatsMer information på Guldäpplets webbplatslänk till annan webbplats

> Ladda ner pressbilder på Guldäpplets webbplats länk till annan webbplats

Juryns särskilda pris till Amelie Wahlström

Vid prisutdelningen mottog Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, Guldäpplejuryns särskilda pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

Amelie Wahlström är en drivande kraft och en ledare som får digitalisering att hända i samspel med hela organisationen. Hon har som rektor arbetat målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt med sikte på digitaliseringens möjligheter för elevernas utveckling och stärkta resultat. I kommunens IT-råd uppvisar hon en kombination av nyfikenhet, mod och tillit till kollegor och personal Hon belönas för att hon visar prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.

Årets pristagare mottog sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum & Framtidens lärande. Prisutdelare var Mark Levengood, Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, Sara Svanlund, 2:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.

Om lärarpriset Guldäpplet

Guldäpple

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, ILT Inläsningstjänst AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB samt Föreningen DIU och Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

 

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland. Prisutdelningen sker på Skolforum & Framtidens lärande, 29 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Partners Guldäpplet 2018.