Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


"Väntat att domen skulle överklagas"

Senast uppdaterad:

I början av april dömdes en person till dagsböter efter att ha visat film vid en sammankomst för Jehovas vittnen. Filmerna hade inte granskats av Statens medieråd. Nu har domen överklagats.

Bioduk framför tomma stolar.

Statens medieråd fastställer åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Foto: Shutterstock.

I början av april dömdes en person till dagsböter efter att ha visat film vid en sammankomst för Jehovas vittnen. Filmerna hade inte granskats och fått fastställd åldersgräns av Statens medieråd.

Den åtalade hävdade att sammankomsten omfattades av vissa undantag som finns i lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt och att en fällande dom skulle vara en kränkning mot yttrandefrihet och religionsfrihet. Tingsrätten underkände den tilltalades invändningar mot åtalet. Nu överklagas domen.

— Det var inte oväntat, nu får vi se om hovrätten meddelar prövningstillstånd, säger Johan Karlsson, verksamhetschef fastställande av åldersgränser vid Statens medieråd.

> Läs mer om domen

> Läs mer om åtalet