Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Ny artikelserie inom ramen för No hate

Senast uppdaterad:

Under 2020 kommer Statens medieråd publicera en artikelserie om barns och ungas utsatthet på nätet. Till grund för serien ligger resultatet från myndighetens studier på området.

— Vi kommer att fokusera på de ungas egna strategier, erfarenheter och brinnande engagemang för en bra tillvaro på nätet, säger Ida Lithell, projektledare för No Hate Speech Movement.

En ung man tittar på sin mobil.

Statens medieråd kommer att publicera en artikelserie om barns och ungas utsatthet på nätet. Foto: Shutterstock.

Barns och ungas utsatthet på nätet - hur ser den ut? Studier på området visar en verklighet där unga internetanvändare undviker att säga vad de tycker, med risk för att utsättas för hat. I senaste Ung Opinion, en undersökning från Kantar Sifo, finns frågor från bland annat Statens medieråd.

Studien visar att 20 procent har undvikit att säga vad de tycker i sociala medier med risk för att utsättas för hat. I Ungar & medier 2016 uppgav 11 % av 13­­–16-åringar att de varit med om att någon varit elak mot eller mobbat dem på internet eller via mobilen. 2018 var motsvarande siffra 19 %, med en ökning även i andra åldersintervall.


Med avstamp i resultat från studier om barns och ungas medieanvändning kommer Statens medieråd under 2020 att publicera en artikelserie inom ramen för No Hate Speech Movement, en kampanj som myndigheten driver på uppdrag av regeringen.

— Vid sidan av dystra siffror finns de ungas egna strategier, erfarenheter och brinnande engagemang för en bra tillvaro på nätet. Det här är vad vi ska fokusera på i artikelserien, säger Ida Lithell, projektledare för No Hate Speech Movement. 

Fakta Ungar & medier 2019

Landets största undersökning av barns och ungas medievanor. Undersökningen, som genomförts vartannat år sedan starten 2005, omfattar ett riksrepresentativt urval av barn och unga 0–18 år. Datainsamlingen genomfördes under hösten och vintern 2018 av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Statens medieråd. Underlaget för rapporten består av två olika enkäter som sändes ut till 2000 barn 9–12 år och 2999 barn 13–18 år.

> Läs mer om Ungar & medier 2019

Fakta Ung opinion

Undersökningen genomfördes mellan 28 oktober – 20 november 2019. 1000 intervjuer samlades in via telefonintervjuer i åldersgrupp 13-26 år. Urvalet är slumpmässigt draget från statens personadressregister (SPAR-urval). Åldersgrupp 13-15 år har kontaktats via föräldrar, för godkännande innan medverkan.

Fakta No Hate Speech Movement

På uppdrag av regeringen driver Statens medieråd No Hate Speech Movement, en kampanj som bland annat genomförs i syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga.

No Hate Speech Movement började som en internationell satsning inom Europarådet. Statens medieråd har drivit kampanjen sedan 2013 och fick år 2017 uppdraget att genomföra kampanjen till 2020. Inom kampanjen tar myndigheten fram informationsmaterial och pedagogiska verktyg.

> Läs mer om No Hate Speech Movement