Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd


Barn med funktionsnedsättning mer utsatta på nätet

Senast uppdaterad:

Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar spenderar mer tid på nätet än unga utan diagnoser. De utsätts också oftare för mobbning, hot och sexuella inviter på nätet. För att hjälpa dem att utnyttja nätets alla möjligheter och rusta dem med försiktighetsåtgärder har riksförbundet Attention i samverkan med Statens medieråd tagit fram ett nytt webbverktyg: Koll på nätet.

Bild

Koll på nätet riktar sig till unga mellan 13 och 18 år. Eleven får följa den fiktiva karaktären Alex genom korta berättelser som handlar om kommunikation på sociala medier, näthat, mobbning och sexuella kontakter och sedan ta ställning till olika situationer som kan uppstå.

Koll på nätet har utvecklats av Pedagogiskt Centrum på uppdrag av Attention Hisingen-Kungälv inom ramen för Arvsfondsprojektet Nätkoll och i samarbete med Statens medieråd.

> Här hittar du webbverktyget Koll på nätet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
> Här hittar du lärarhandledningen till webbverktyget Koll på nätet.

Nätet – möjligheter & risker på en och samma gång

För många unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan internet underlätta kommunikationen. En person med till exempel Aspergers syndrom kan ha svårt att förstå sociala koder men ha lättare att uttrycka sig via mejl eller chatt.

Samtidigt har de svårare att värdera information och kontakter vilket gör dem extra sårbara. Personer med till exempel ADHD kan ha ett ökat bekräftelsebehov som gör dem mer benägna att lita på andra på nätet.

I senaste undersökningen Föräldrar & medier 2017 svarar föräldrar så här:

Föräldrar till barn 13–16 år med funktionsnedsättningar

37 % uppger att barnet blivit socialt isolerat till följd av internetanvändning eller spelande (jämfört med 14 % i hela populationen).

18 % uppger att barnet kontaktats av vuxna som söker sexuell kontakt via internet (jämfört med 5 % i hela populationen).

Föräldrar till barn i åldern 17–18 med funktionsnedsättningar

28 % uppger att ungdomarna har fått sexuella kommentarer eller förslag på internet (jämfört med 10 % i hela populationen).

39 % uppger barnet blivit mobbat eller hotat på internet eller via mobilen
(jämfört med 17 % i hela populationen).

> Här hittar du undersökningen Föräldrar & medier 2017.

Övrig information

Riksförbundet Attentionlänk till annan webbplats är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF och i målgruppen ingår personer med ADHD, Aspergers syndrom/ Autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom.

Statens medieråd är en expertmyndighet som följer medieutvecklingen och bland annat verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.