Fråga 13

Stämmer påståendet: "Det jag skriver till mina kompisar på sociala medier har skolan inget att göra med."

Jo, om det är kränkande innehåll.

Nej! Såklart att skolan inte har något med fritiden att göra.

Jo! Allt som händer på fritiden påverkar skolan.

När det kommer till kränkningar som sker över nätet har Barn- och elevombudet (BEO) uttalat att det ligger i skolans ansvar att anmäla, utreda och åtgärda sådana kränkningar som har koppling till skolan. Även ifall dessa sker på fritiden, över internet.

1

Testbild