Fråga 10

En svensk forskningsstudie från Göteborgs universitet visar att vissa Facebook-användare mår sämre ju mer tid de lägger ner där. Vad stämmer om forskningen?

Klart det är sant! Facebook är deprimerande.

Forskningen kan inte stämma, det är ju på Facebook man har alla sina vänner!

Det är svårt att göra ett sådant påstående utan att ha ett stort svarsunderlag. Något som denna studie inte hade.

Forskning behöver inte vara sann utan presenterar hypoteser. Studien fick mycket kritik. Googla "facebook-sprider-olycka" och avgör själv.

3

Testbild