Fråga 2

När är det ok att filma sina kompisar?

I hemlighet

I omklädningsrummet efter gympan

När de krockar med ett träd för att de fångar Pikachu

Det är olagligt att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, utan personens medgivande. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

3

Testbild