Fråga 9

Vi har installerat ett modernt innehållsfilter – så nu har vi säkerställt att det inte går att komma åt porr.

SANT. De tekniska lösningar som finns på marknaden är träffsäkra och blockerar tillgång till allt oönskat innehåll.

FALSKT. Det finns inga innehållsfilter som fungerar helt såsom de är tänkta att göra. De kan blockera för mycket, men de kan även blockera för lite.

DELVIS SANT. De filter som är kopplade till polisens spärregister fungerar väl.

FALSKT, Det finns inga innehållsfilter som fungerar helt såsom de är tänkta att göra. De kan blockera för mycket, men de kan även blockera för lite.

2

Hjärta med orden No hate inuti.