Fråga 8

Du söker på ditt eget namn på nätet och ser att det finns uppgifter publicerade som är besvärande för dig. Du har alltid rätt att kräva att publiceringen raderas.

FALSKT. Nej, om uppgiften finns hos en offentlig verksamhet har verksamheten juridiska krav på sig att bevara uppgifter.

SANT Ja, du har alltid rätt att be att dina uppgifter raderas. Rätten benämns ofta som ”rätten att bli glömd (Right to be forgotten)”.

DELVIS SANT. Det är sant att du i vissa fall har rätt att kräva att publiceringen raderas, framförallt om det ligger långt tillbaka i tiden och det inte finns ett allmänintresse. Det finns dock flera undantag från rätten till radering t.ex. som ett led i myndighetsutövning.

DELVIS SANT. Det är sant att du i vissa fall har rätt att kräva att publiceringen raderas, framförallt om det ligger långt tillbaka i tiden och det inte finns ett allmänintresse. Det finns dock flera undantag från rätten till radering t.ex. som ett led i myndighetsutövning.

3

Telefoner i ring.

Foto: Shutterstock.