Fråga 1

Nyhetsmedier får redigera eller förändra bilder efter eget tycke.

SANT. Det är skyddat i Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen.

DELVIS SANT. Ja, men de pressetiska reglerna säger att manipulerade bilder och montage måste vara tydligt märkta.

FALSKT. Det strider mot lagen om olaga bildmanipulation.

DELVIS SANT. Ja, men de pressetiska reglerna säger att manipulerade bilder och montage måste vara tydligt märkta.

2

Mobila enheter som dator, mobil och anteckningsblock.

Foto: Shutterstock.