Fråga 15

Är det tillåtet att någon lägger upp information om dina personliga uppgifter (till exempel telefonnummer, personnummer, adress, politisk åskådning eller sexualitet) på nätet?

Ja!

Ibland, ja, ibland inte.

Nej!

Det beror på ifall personuppgifterna hanteras på ett sätt som kan vara kränkande eller inte. Om en privatperson skriver om en annan privatpersons politiska åsikter och sexuella läggning kan det bryta mot personuppgiftslagen (PuL).

2

Testbild