Fråga 10

Ett av alternativen bredvid är något som du får göra reklam för i Sverige. De andra är förbjudna. Vad får du göra reklam för?

Modersmjölksersättning

Receptbelagda läkemedel

Energidryck

Du får varken göra reklam för modersmjölksersättning, receptbelagda läkemedel eller tobak i Sverige. Fram till 2003 var all alkoholreklam i Sverige förbjuden, men idag tillåts reklam för alkohol med vissa begränsningar. Det innebär bland annat att man måste ha en varningstext och att man endast får visa själva produkten. I radio och TV är det helt förbjudet, men då flera svenska tv-kanaler sänder från Storbritannien och Nederländerna, kan de kringgå den svenska lagstiftningen.

3

Testbild