Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Fem råd till dig som förälder

Senast uppdaterad:

Tonårig flicka sitter i skenet av en datorskärm.

Foto: Shutterstock

Trots att livet på internet är lika verkligt som det vanliga livet pratar de flesta familjer betydligt mindre om det som händer på internet. Här är fem råd för att ändra på detta.

Fem råd till dig som förälder

1. Skaffa kunskap

Skaffa dig kunskap om hur olika sociala medier och spel fungerar, så att du har något att relatera till. Be ditt barn berätta om och visa funktionerna i de forum som just ditt barn brukar besöka.

2. Förklara din oro

Om du är orolig för att ditt barn ska bli utsatt för kränkningar på internet, berätta det. Förklara vad du oroar dig för och varför.

3. Utarbeta strategier

Kanske har ditt barn egna strategier för att hantera problem på internet? Om inte – utarbeta sådana tillsammans.

4. Uppmana ditt barn att reagera

Uppmana ditt barn att berätta även om kränkningar som andra råkar ut för. Diskutera hur ditt barn kan reagera och agera i olika situationer där hen blir vittne till en kränkning.

5. Skuldbelägg inte

Om ditt barn berättar att hen råkat ut för en kränkning på internet – skuldbelägg inte, även om du tycker att hen kanske betett sig obetänksamt. Ta reda på vad som har hänt och försök sedan att lösa situationen tillsammans med ditt barn.

 

 

”Hur var det på nätet i dag?” borde kanske vara en lika vanlig fråga att ställa vid middagsbordet som ”Hur var det i skolan i dag?”.

Övervaka eller intressera sig?

Var går gränsen mellan att övervaka och visa sig intresserad? Ska man som förälder kräva att bli accepterad som vän i sociala forum som Facebook eller Instagram för att barnet ska få använda dessa forum? Hur ska man reagera om barnet berättar om taskiga saker som hen blivit utsatt för i ett socialt forum?

Kunskap om ungas vardag på internet kan du som förälder till viss del läsa dig till eller få genom att du själv är aktiv på internet. Den viktigaste kunskapen får du dock genom att prata med ditt barn och diskutera olika strategier till hur hen kan agera. ”Hur var det på nätet idag?” borde kanske vara en lika vanlig fråga att ställa vid middagsbordet som ”Hur var det i skolan i dag?”.

 

Många föräldrar oroar sig...

...men hälften pratar inte med barnen