Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Stärk dina elevers källkritiska förmåga

Senast uppdaterad: 2019-01-17

Barn och unga ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och bli stärkta i sin källkritiska förmåga. Inför valet 2018 sammanställde vi därför ett material till dig som arbetar med elever i skolmiljö. Självklart går de olika materialen lika bra att använda även efter valet.

Inom kampanjen No Hate Speech Movement finns poddar, voddar, lektionsupplägg och informationsbroschyrer på olika språk – pedagogiskt material med syfte att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Här nedan hittar du tips på material att använda i undervisningen.

Bild som visar manlig och kvinnlig blick.

Valet 2018: Könsnormer i bildspråket.

Metodmaterial: Könsnormer i bildspråket

Pedagogiskt material med koppling till jämställdhet och yttrandefrihet. Verktyget diskuterar normer kring manligt och kvinnligt genom olika övningar, bildpresentation, teoretisk samt praktisk bildanalys.

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier

> Läs mer om Könsnormer i bildspråket

Anonym person på suddig bakgrund.

Valet 2018: Propaganda och bilders makt

Metodmaterial: Propaganda och bilders makt

Metodmaterial med fokus på bilder som effektiva bärare av budskap. Verktyget riktar sig till dig som vill arbeta med att öka kunskapen om bilders makt och påverkan relaterat till vinklade budskap och propaganda.

 

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier

> Läs mer om Propaganda och bilders makt

Journalisten och författaren Lisa Bjurwald, Maria Pia Cabero, sakkunnig, och nätforskaren Marcin de Kaminski.

Journalisten och författaren Lisa Bjurwald, Maria Pia Cabero, sakkunnig, och nätforskaren Marcin de Kaminski diskuterar konspirationsteorier. Foto: BladhbyBladh, David Lagerlöf och Mark Kesper.

Poddar: Lär dig känna igen och slå hål på konspirationsteorier

Under ledning av journalisten och författaren Lisa Bjurwald ges konkreta exempel på mytbildningar varvat med tips på hur konspirationsteorier kan bemötas.

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier
 • Föräldrar
 • Unga

 

> Läs mer om konspirationsteorier

Valet 2018: Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda

Podd: Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda

Hur ska skolan förhålla sig till bilders ökade betydelse? Hur använder unga bilder och film till vardags? En podd med fokus på bilder och bilders makt.

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet

> Lyssna på Bilder - från visuellt småprat till extremistpropaganda

Valet 2018: Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda

Metodmaterial: MIK för mig

Digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) med syfte att lära ut källkritiskt tänkande och kunskap om det förändrande medielandskapet.

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier

Språk:

 • Svenska
 • Engelska
 • Arabiska

> Besök webbplatsen MIK för miglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Juristen Mårten Schultz.

Valet 2018: Hjälp på nätet – juristens bästa råd

Podd: Hjälp på nätet – juristens bästa råd

Juridikprofessor Mårten Schultz svarar på frågor om nätkommentarer, pranks, smygfilmning och mycket annat. Tips och råd till dig som vill reda ut vad som är olagligt i den digitala vardagen.

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier
 • Föräldrar

> Lyssna på Hjälp på nätet - juristens bästa råd

Valet 2018: Hat och kränkningar på internet – en vägledning till föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Folder: Hat och kränkningar på internet – en vägledning till föräldrar och andra vuxna i barns närhet

Nu kan du som pedagog tipsa föräldrar som vill stärka sina barn på internet. Här är en folder med konkreta råd och tips.

Målgrupp:

 • Föräldrar

Språk:

 • Svenska
 • Engelska
 • Arabiska
 • Somaliska
 • Franska
 • Persiska

> Ladda ned Hat och kränkningar på internet – en vägledning till föräldrar och andra vuxna i barns närhet

Tecknat demonstationståg.

Valet 2018: Värna demokratin och stärka eleverna – tips till lärare.

Podd: Värna demokratin och stärka eleverna – tips till lärare

En podd med fokus på de utmaningar som pedagoger möter i dag. Här diskuteras värdegrund, främlingsfientlighet och nyanländas lärande. Du får även konkreta tips på hur man kan arbeta förebyggande.

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet

> Lyssna på Värna demokratin och stärka eleverna – tips till lärare

Framsidan av boken Ordet är fritt.

Valet 2018: Ordet är fritt

Seriebok: Ordet är fritt

Serietecknare skildrar näthat och sexism med hjälp av humor och allvar. Till boken finns en lärarhandledning med guider till lektionsupplägg.Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier
 • Föräldrar
 • Unga

> Ladda ner Ordet är fritt

Valet 2018: Så funkar sociala medier

Pedagogiskt material: Så funkar sociala medier

Vet du som förälder eller pedagog hur Snapchat fungerar? Facebook? Twitter? Inom kort publiceras samlad information om de populäraste sociala nätverken på Statens medieråds webbplats.

Målgrupp:

 • Föräldrar
 • Pedagoger

No Hate Speech Movement

Statens medieråd driver den internationella kampanjen No Hate Speech Movement i Sverige, med syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga. Kampanjen ska även syfta till att stärka barns och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet, respektera mänskliga rättigheter och jämställdhet samt stimulera till kritiskt tänkande vid användning av medier.

> Läs mer om No Hate Speech Movement