Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Stärk dina elevers källkritiska förmåga inför valet 2018

Senast uppdaterad: 2018-05-04

Foto: Shutterstock

Tips till dig som arbetar med elever i skolmiljö. Foto: Shutterstock.

Barn och unga ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och bli stärkta i sin källkritiska förmåga. Därför har vi inför höstens val sammanställt material till dig som arbetar med elever i skolmiljö. Inom kampanjen No Hate Speech Movement finns poddar, voddar, lektionsupplägg och informationsbroschyrer på olika språk – pedagogiskt material med syfte att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.

Metodmaterial: Könsnormer i bildspråket

Pedagogiskt material med koppling till jämställdhet och yttrandefrihet. Verktyget diskuterar normer kring manligt och kvinnligt genom olika övningar, bildpresentation, teoretisk samt praktisk bildanalys.
> Ladda ner Könsnormer i bildspråket

 

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodmaterial: Propaganda och bilders makt

Metodmaterial med fokus på bilder som effektiva bärare av budskap. Verktyget riktar sig till dig som vill arbeta med att öka kunskapen om bilders makt och påverkan relaterat till vinklade budskap och propaganda.

> Ladda ner Propaganda och bilders makt

 

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poddar: Lär dig känna igen och slå hål på konspirationsteorier

Under ledning av journalisten och författaren Lisa Bjurwald ges konkreta exempel på mytbildningar varvat med tips på hur konspirationsteorier kan bemötas.

> Lär dig känna igen en konspirationsteori

> Så slår man hål på en konspiratonsteori

 

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier
 • Föräldrar
 • Unga

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podd: Bilder – från visuellt småprat till extremistpropaganda

Hur ska skolan förhålla sig till bilders ökade betydelse? Hur använder unga bilder och film till vardags? En podd med fokus på bilder och bilders makt.

> Lyssna på Bilder - från visuellt småprat till extremistpropaganda

 

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodmaterial: MIK för mig

Digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) med syfte att lära ut källkritiskt tänkande och kunskap om det förändrande medielandskapet.

> Besök webbplatsen MIK för mig

 

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier

Språk:

 • Svenska
 • Engelska
 • Arabiska

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podd: Hjälp på nätet – juristens bästa råd

Juridikprofessor Mårten Schultz svarar på frågor om nätkommentarer, pranks, smygfilmning och mycket annat. Tips och råd till dig som vill reda ut vad som är olagligt i den digitala vardagen.

> Lyssna på Hjälp på nätet - juristens bästa råd

 

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier
 • Föräldrar

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Folder: Hat och kränkningar på internet – en vägledning till föräldrar och andra vuxna i barns närhet

Nu kan du som pedagog tipsa föräldrar som vill stärka sina barn på internet. Här är en folder med konkreta råd och tips.

> Ladda ned Hat och kränkningar på internet – en vägledning till föräldrar och andra vuxna i barns närhet

 

Målgrupp:

 • Föräldrar

Språk:

 • Svenska
 • Engelska
 • Arabiska
 • Somaliska
 • Franska
 • Persiska

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podd: Värna demokratin och stärka eleverna – tips till lärare

En podd med fokus på de utmaningar som pedagoger möter i dag. Här diskuteras värdegrund, främlingsfientlighet och nyanländas lärande. Du får även konkreta tips på hur man kan arbeta förebyggande.

> Lyssna på Värna demokratin och stärka eleverna – tips till lärare

 

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seriebok: Ordet är fritt

Sveriges vassaste serietecknare skildrar näthat och sexism med hjälp av humor och allvar. Till boken finns en lärarhandledning med guider till lektionsupplägg.

> Ladda ner Ordet är fritt

 

Målgrupp:

 • Pedagoger högstadiet
 • Pedagoger gymnasiet
 • Bibliotekarier
 • Föräldrar
 • Unga

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogiskt material: Så funkar sociala medier

Vet du som förälder eller pedagog hur Snapchat fungerar? Facebook? Twitter? Inom kort publiceras samlad information om de populäraste sociala nätverken på Statens medieråds webbplats.

 

Målgrupp:

 • Föräldrar
 • Pedagoger

------------------------------------------------------------------------------------------------------

No Hate Speech Movement

Statens medieråd driver den internationella kampanjen No Hate Speech Movement i Sverige, med syfte att höja kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på internet bland barn och unga. Kampanjen ska även syfta till att stärka barns och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet, respektera mänskliga rättigheter och jämställdhet samt stimulera till kritiskt tänkande vid användning av medier.

> Läs mer om No Hate Speech Movement

No Hate Speech Movement.