Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Propaganda och bilders makt

Senast uppdaterad:

Person framför stor skärm.

CC0-licens: Pexels.com

Bilder är effektiva bärare av budskap. I många fall kan de spela direkt på våra känslor, vilket kan göra oss mindre kritiska till det budskap som förmedlas.

Bilders budskap kan bli farliga när extremister använder dem för att värva sympatisörer. För att få god motståndskraft mot antidemokratisk propaganda behöver vi bli duktiga på att förstå hur propagandabilder och propagandafilmer är uppbyggda. Genom att börja reflektera aktivt över detta, och sätta ord på det vi ser, blir vi skickligare på att upptäcka hur det bakom en bild eller film kan dölja sig ett ideologiskt budskap som vi kanske inte uppfattade från början.

Metodmaterial

Här finns metodmaterialet Propaganda och bilders makt som du kan jobba med i klassrummet. Materialet består av en lärarhandledning och de två modulerna Bild är ett språk och Konsten att övertyga. Modulerna fungerar bäst som en helhet men kan även användas separat.

Hand håller mikrofon, svart bakgrund.

Vill du veta mer om propaganda och hur den fungerar? Läs mer på Vad är propaganda - fördjupning. Där får du mer förståelse för området och tips på var du kan få ytterligare kunskap.


> Vad är propaganda - fördjupning

Ta del av metodmaterialet Propaganda och bilders makt: