Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Vilken information tar du del av via medier? Om din egen mediekonsumtion.

Skillnaderna i vad vi tar del av för information skiljer sig mycket åt beroende på vilka vi är. Det kan till exempel handla om ålder, kön, intresse och utbildning, men också vilka typer av nätverk vi har. För 30 år sedan fanns inte internet för privatpersoner och antalet tv-kanaler var litet jämfört med idag. De flesta hade sett samma saker på tv och kunde relatera till det. Idag är det många faktorer som bestämmer vilken information vi nås av.

Äldre TV och musikutrustning, CC0-Licens, Unsplash.com

Syftet med övningen är att diskutera och undersöka sitt eget beteende i dagens informationssamhälle. Det egna beteendet och informationsflödet ska jämföras med någon annans och reflektion ska ske kring de eventuella skillnadernas orsaker och konsekvenser.

 

Denna övning kan med fördel ske som en fördjupning av diskussionsövningen “Demokrati och din medievardag” där deltagarna ombads göra ett enkelt cirkeldiagram på hur de använder sociala medier.


Diskutera

 • Finns det några fördelar med ett medieutbud där de allra flesta konsumerar samma saker?
 • Finns det några nackdelar med ett medieutbud där de allra flesta konsumerar samma saker?

Egen uppgift

Denna övning sträcker sig över en vecka och måste därför påbörjas på en lektion och avslutas på en annan. Den går ut på att du ska jämföra din mediekonsumtion med någon ur en annan generation. Det kan med fördel vara till exempel din mamma eller pappa.

 

 • Dokumentera följande under tre dagar, två vardagar och en helgdag:
  • Hur lång tid lägger du ner på internet? Vad gör du där? Vilka sidor lägger du mest tid på?
  • Hur mycket tittar du på tv? Vilka kanaler och program tittar du på?
  • Vilka dagstidningar läser du? Hur mycket tid lägger du på detta? Vad i tidningarna läser du?
  • Skriv ner några exempel på artiklar som många delat med dig i sociala medier.
  • Skriv ner några exempel på saker du själv publicerat i sociala medier och vilka reaktioner det fått.
 • Din samarbetspartner ska göra samma sak under samma tid och lämna det skriftligt till dig.
 • Jämför resultaten och lyft fram likheter och skillnader.
 • Analysera resultatet och reflektera kring vilken betydelse det kan ha om skillnaderna är stora samt vilka skillnader som kan vara viktigast.

Helgrupp

Berätta om era resultat och diskutera: Hur påverkar innehållet du tar del av i sociala medier din verklighetsuppfattning? Hur kan det påverka samhället i stort?


Publicerat den 04 okt 2018

Publicerat den 04 okt 2018


30 minuter + hemuppgift

uppkopplad enhet