Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Vem ska man tro på? Om att lita på information.

Ibland är det så att vi litar på information utifrån var den kommer ifrån. Det kan handla om såväl människor vi känner som om ett visst nyhetsprogram. Detsamma gäller åt andra hållet, vissa avsändare litar vi inte på och då kanske vi inte heller tror på det de säger. Syftet med övningen är att problematisera att vi ibland litar på information bara för att den kommer från en viss avsändare.

Dator med google.com, CC0-licens, Pixabay.com / 377053

Fundera enskilt

Välj ut två informationskällor på internet som du litar på, och två som du inte litar på. Motivera dina val för dig själv så att du sedan kan förklara för andra.


Sammanställning

Tavlan delas i två delar: litar på – litar inte på. Alla skriver in sina resultat och är beredda att motivera.Publicerat den

Publicerat den


10-15 minuter

tavla/whiteboard