Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Vem sa det? Om anonymitet och media.

I de flesta sammanhang vill vi veta vem som står bakom en viss information. Vi vill veta vem som är avsändaren. Det kan också vara så att olika avsändare har olika inverkan på oss. Vissa litar vi på, andra inte. Syftet med övningen är att fundera kring vikten av att veta vem som sagt eller skrivit vad.

Tangenter på skrivmaskin, CC0-licens, Pixabay.com / oadtz

Diskutera

 • Finns det sammanhang då det är oviktigt att veta varifrån information kommer?
 • Varför finns det sällan anonyma artiklar i en dagstidning?
 • Borde det finnas anonyma artiklar i en dagstidning? Motivera ja eller nej.
 • Vad vill man veta om avsändaren i följande fall: 
  • Nyhetsartikel
  • Ledarsida
  • Reklam
  • Lärobok
  • Undervisande lärare

Undersök

I den svenska demokratin finns begreppet meddelarfrihet. Ta reda på vad det är samt vilken funktion det har.

 • Tycker du att det är en viktig princip, ja eller nej?

Publicerat den 04 okt 2018

Publicerat den 04 okt 2018


15-20 minuter

muntligt