Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Upphovsrätt – Swefilmermålet

Swefilmer var en webbplats där besökarna utan filmbolagens tillstånd kunde strömma och se tusentals filmer och TV-serier gratis. Våren 2017 dömde tingsrätten männen bakom Swefilmer, mot sitt nekande för brott mot upphovsrättslagen samt grov penningtvätt. Domen överklagades, men ett år senare skärpte hovrätten domen mot de åtalade.

Dator med kod på

Syfte

  • Att öka kunskapen om regler kring upphovsrätt som gäller vid fildelning.
  • Att öka medvetenheten om vilka konsekvenser fildelning kan få för individen, upphovspersonerna (till exempel musiker och filmskapare), företag och samhället i stort.

Inled i helklass

Övningen bygger på att alla elever har hört podden om Swefilmermålet (23 min.). Eleverna kan lyssna gemensamt i helklass eller få i förberedande hemläxa att lyssna på podden.

Till övningen behöver du också ladda ner arbetsbladet Tidslinje SwefilmerPDF.

Inled lektionen med att fråga eleverna om de känner till och/eller har använt Swefilmer (hur många som räcker upp handen beror delvis på deras ålder då sajten stängdes 2015). Repetera några grundläggande fakta om Swefilmer, en webbplats där besökarna utan filmbolagens tillstånd kunde strömma tusentals filmer och TV-serier gratis. År 2015 var det en av Sveriges mest välbesökta hemsidor med 450 000 unika besökare varje dag. Enligt Statens medieråds undersökning Ungar & medier 2015 så låg Swefilmer då fyra på topplistan över favoritsajter efter Youtube, Facebook och Google.


1. Arbeta i par eller smågrupper

Gör en tidslinje över vad som hände i Swefilmermålet från det att webbplatsen startade tills det att domen föll. Till stöd kan de använda arbetsbladet Tidslinje SwefilmerPDF där ett par hållpunkter redan är utmärkta. Eleverna måste troligen lyssna igen på delar av podden och/eller göra ytterligare efterforskningar på nätet.


2. Helgrupp

Samla gruppen och skapa en gemensam tidslinje på tavlan där alla viktiga hållpunkter är med.


3. Arbeta i par eller smågrupper

Låt eleverna arbeta vidare i par eller smågrupper med att identifiera de viktigaste aktörerna i historien, från enskilda individer (till exempel männen bakom webbplatsen, polis och åklagare, upphovsmän) till de filmer och serier som strömmades på sajten, användare med mera. Samla förslagen i en lista eller ”karta” på tavlan tills ni har vad gruppen tycker är en komplett lista.


4. Avsluta i helgrupp

Reflektera över resultaten tillsammans.

 


Tips på övningar till Swefilmer-målet:


Tips på övningar att fortsätta med:


Fakta om upphovsrätt


Publicerat den 28 nov 2018

Publicerat den 28 nov 2018