Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Hur kan du påverka tonen på nätet? Om samtalsklimat.

Vem har egentligen ansvar för samtalsklimatet på nätet? Denna övning syftar till att reflektera över vad som påverkar tonen på nätet.

Tjej med smartphone, CC0-licens Pixabay.com, Fotograf: JESHOOTS

Diskutera i helgrupp

  • Hur kan du påverka tonen på nätet?
  • Vilken roll spelar anonymiteten för hur vi är på nätet?

Rangordna

Vem har störst ansvar för klimatet på nätet? Börja med att rangordna själv och diskutera sedan gemensamt.

 

  • Politikerna
  • Polisen
  • Företag som t.ex. Facebook
  • Alla som är på nätet
  • Eget alternativ

Publicerat den

Publicerat den


10-15 minuter

penna/papper