Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Det nya medielandskapet och demokratin. Om filterbubblor.

Idag har vi en fantastisk möjlighet att både söka information och uttrycka våra åsikter - men också fler möjligheter att välja bort informationskanaler. Vilken information du nås av påverkar din syn på världen.

Appar på en smartphone - CC0Licens, Fotograf: Pixabay.com, Pixelkult

Diskutera

Läs påståendena högt och diskutera svaren i grupper.

”Det förändrade medielandskapet är bra för demokratin?”


Håller du med? Motivera!

 

”I en fungerande demokrati krävs det att vi är informerade, att vi har politiska kunskaper och kan delta i det politiska samtalet. Det är också viktigt med gemensamma verklighetsbilder, annars är det svårt att ha en meningsfull debatt.”


Håller du med? Motivera!Publicerat den

Publicerat den


7 minuter

muntligt