Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Demokrati och din medievardag. Om filterbubblor.

Idag har vi en fantastisk möjlighet att både söka information och uttrycka våra åsikter - men också fler möjligheter att välja bort informationskanaler. Vilken information du nås av påverkar din syn på världen.

Folkmassa demonstrerar - CC0-Licens Fotograf: Bruce Emmerling

Diskutera i grupper

  • Vad tar du del av för innehåll på sociala medier? Gör ett enkelt cirkeldiagram. Jämför sedan ditt diagram med gruppen.
  • Mycket av den information du nås av är utvald för att passa just dig. Vad finns det för fördelar och nackdelar med det?
  • Vad kan du göra för att vara säker på att du i din medievardag får ta del av olika perspektiv och olika sätt att se på världen? Varför är det viktigt?
  • Är du bättre eller sämre informerad om vad som händer i världen än en ung person var för 20 år sedan? Motivera.


Publicerat den

Publicerat den


15 minuter

penna/papper