Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd
MIK för mig logotyp
stäng

Begreppet MIK och folkbibliotek.

Begreppet medie- och informationskunnighet är en svensk översättning av engelskans ”Media and Information Literacy”. Våren 2013 publicerade Nordicom en svensk bearbetning av Unescos ramverk för medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen där begreppet introducerades i Sverige. Statens medieråd har tillsammans med bland andra Svensk biblioteksförening och UR varit drivande för att etablera begreppet.

Stockholms stadsbibliotek, CC0-licens, pexels.com

Medie- och informationskunnighet samlar innebörden av andra liknande begrepp som IKT, mediekompetens, informationskompetens, mediekunnighet och digital kompetens under ett och samma begrepp. Hur kan du som bibliotekarie använda begreppet MIK?


Diskutera

  • Vilka andra begrepp är viktiga för biblioteket och hur ser ni att de hänger de samman med begreppet medie- och informationskunnighet?
  • Vilka för- och nackdelar finns det med ett sammanhållande begrepp som MIK?


Publicerat den

Publicerat den


10 minuter

muntligt