Logotyp Statens medieråd
Logotyp Statens medieråd

Om Uppdrag MIK

Senast uppdaterad: 2017-01-27

I den elevanpassade delen av MIK för mig ingår en mobil tävling där eleverna i grupper ska testa sina MIK-förmågor.

> Gå till den digitala utbildningen MIK för mig och Uppdrag MIK

I klassrumsövningarna nedan finns en fullständig beskrivning av förberedelser, instruktion under tävlingen, uppföljande frågor samt facit till tävlingens frågor (se sid 25-34).

Förberedelser inför ”Uppdrag MIK”

Här är några saker att tänka på innan du låter eleverna sätta igång med ”Uppdrag MIK”:

  • Börja med att själv klicka dig genom ”Uppdrag MIK” på adressen statensmedierad.se/uppdragmiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Använd gärna en smart mobil.
  • Att genomföra tävlingen tar cirka 30 min. Med instruktioner och uppföljning tar momentet cirka 90 minuter.
  • Tidsåtgången kan variera beroende på ålder, språkförståelse och mognad. Skapa dig en uppfattning om vad som verkar rimligt för dina elever.
  • Det går att utföra tävlingen på tid. Om någon grupp inte hunnit avsluta alla frågor kan de klicka på det lilla hänglåset uppe i högra hörnet av skärmen. Då avslutas tävlingen och gruppen får sin sammanräknade poäng och feedback.
  • Det finns tre kategorier av frågor: ”Kryssfråga”, ”Undersök” och ”Uppdrag”. Tävlingen innehåller totalt 27 frågor.
  • I kategorin ”Uppdrag” uppmanas eleverna att ta med sig insamlat material tillbaka till klassrummet. Uppdragen kan sedan redovisas i smågrupper eller i helklass där eleverna berättar för varandra och visar sina alster.
  • Tävlingen är tänkt att utföras i smarta mobiler. Gör i god tid en lämplig form av inventering i klassen för att se om det finns möjlighet att använda elevernas egna mobiler med internetuppkoppling.
  • I en klass om 30 elever bör det finnas tillgång till minst sex smarta mobiler. Dessutom är det önskvärt att det finns sex ytterligare enheter (smart mobil, surfplatta eller dator) att söka information på.
  • En tanke med tävlingen är att den ska genomföras i den miljö där eleverna är på fritiden. Om mobilerna i klassen inte räcker till rekommenderas att göra tävlingen på dator, surfplatta eller som tipspromenad (se upplägg nedan).
  • Se till att det finns gott om vita A4-papper (minst 8 per grupp) och pennor som eleverna kan använda för att utföra uppdragen.

Tipspromenad

Tävlingen går att göra som en vanlig tipspromenad. Om tävlingen görs på detta sätt behöver eleverna fortfarande ha möjlighet att söka efter information på nätet. Om tävlingen görs som tipspromenad får läraren rätta svaren. Rätt svar på ”Kryssfråga” ger fem poäng, ”Undersök” ger sju poäng och ett utfört ”Uppdrag” ger 10 poäng.